Dijaška skupnost

Vsi dijaki Škofijske gimnazije Vipava so povezani v dijaško skupnost. Ta sodeluje tudi z dijaško organizacijo Slovenije (DOS)

Dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji šolskega in obšolskega življenja in dela dijakov na šoli. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje.

Vsa pravila dijaške skupnosti določa statut Škofijske gimnazije Vipava (statut2018.docx).

Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še vodstvo dijaške skupnosti.


Vodstvo dijaške skupnosti 2020/2021

 Predsednik: Luka Štrukelj, 3.b

  • Podpredsednik: Andraž Dimc, 3.a
  • Tajnik: Tonija Kobal, 2.c
  • Mentorica: Petra Rep

e-mail: dijaska.skupnost@sgv.si

Predstavniki razredov v Dijaškem parlamentu 2019/20:

Razred: 1. predstavnik: 2. predstavnik:
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3. c
4. a
4. b
4. c

Seje dijaškega parlamenta v šolskem letu 2020/2021