Sedem zlatih maturantov (30 ali več točk: Andrej Kodrič, Ana Lavrenčič, Erik Mrevlje, Sergej Praček, Mirjam Smrdelj, Luka Škodnik in Polona Ušaj).
Dvainvajset maturantov (37% uspešnih kandidatov) je odličnih (25 in več točk), med njimi so trije z 29 točkami.
Povprečje ŠGV je 22,47 in je za 2,41 točk nad državnim povprečjem. Povprečje kandidatov z manj kot 25 točkami je 19.39 točke. Povprečje vseh ocen na maturi je 3.92

Čestitamo in se veselimo. Hvala, ker ste bili soustvarjalci ustanove ŠGV.

Opomba: Na sliki odlični maturanti s svojimi razredniki/sorazredniki (trije maturanti so odsotni). Med zlatimi (z ravnateljem in pomočnikom ravnatelja za šolo) je odsoten Erik. Polona in Luka pa sta se naknadno “preselila” s prve na drugo fotografijo.