Dijaška skupnost

 
 

Parlament DS v šolskem letu 2022/23

 

 

 

 

 

 

Predsedstvo DS

Vsi dijaki Škofijske gimnazije Vipava so povezani v Dijaško skupnost. Ta sodeluje tudi z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS)

Dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji šolskega in obšolskega življenja in dela dijakov na šoli. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje.

Vsa pravila Dijaške skupnosti določa statut  Dijaške skupnosti Škofijske gimnazije Vipava (STATUT).

Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še Predsedstvo, ki ga poleg predsednika sestavljata še podpredsednik in tajnik. 

 

Vodstvo dijaške skupnosti 2022/23:

  • Predsednik: Jakob Lozej, 3. a
  • Podpredsednica: Tonija Kobal, 4. c
  • Tajnica: Tisa Princes Ledinek, 2. a
  • Mentorica: Petra Rep

Elektronski naslov: dijaska.skupnost@sgv.si

Prikaži izvorno sliko  Sledi nam tudi na družbenih omrežjih; dijaskaskupnostsgv

Predstavniki razredov v Parlamentu DS 2022/2023

Razred: 1. predsednik: 2. predstavnik:

1. a

Teo Koršič

Zala Likar

1. b

Ivana Tomažič

Vita Božič

2. a

Tisa Princes Ledinek

Neža Bucik

2. b

Karin Bensa

Iris Leban

2. c

Sanja Miletić

Eva Urh

3. a

Staša Berce

Jakob Lozej

3. b

Ambrož Paljk

Jana Muha

3. c

Evelin Bajc

Nika Mravlja

4. a

Matic Srnel

Anamarija Tratnik

4. b

Tadej Vovk

Sara Škvarč

4. c

Tonija Kobal

Monika Medvešček

     

Zapisniki sej Parlamenta Dijaške skupnosti v šolskem letu 2022/2023

Zapisnik, 1. redna seja, 21.9.22

Zapisnik, 1. izredna seja, 26.9.22

Zapisnik, 2. redna seja, 7.10.22

Zapisnik, 3. redna seja, 29.11.22

Zapisnik, 2. izredna seja, 12.12.22

Zapisnik, 4. redna seja, 21.12.22

Zapisnik, 5. redna seja, 1.2.23

 

VOLITVE

Volitve za funkcije predsednika, podpredsednika in tajnika Dijaške skupnosti v šolskem letu 2023/24 bodo potekale na aprilski seji Dijaškega parlamenta.

Preberite si kandidature za posamezne funkcije:

 

Razno:

Pogovorni večer s Martinom Golobom, 2. 12. 2020; http://www.sgv.si/adventni-vecer-z-martinom-golobom-2-12-2020/