Navodila za portal mojaMalica

Aplikacija mojaMALICA omogoča prijavo, odjavo obrokov ter spremembo menijev preko spleta, mobitelov in tablic. Ko smo opravili registracijo, se lahko prijavimo v sistem mojaMALICA. Sistem lahko upravljajo starši in dijaki. Če je dijak odsoten v okviru šolskih ali domskih obveznosti, to ureja šola oz. dijaški dom.

Za prijavo v sistem mojaMALICA vpišemo e-pošto, s katero smo se registrirali ter geslo, ki smo ga prejeli na

e-pošto.

Po kliku na »Prijava« vstopimo v sistem mojaMALICA, kjer lahko pričnemo z urejanjem prijav in odjav na obroke.

V primeru, da lahko urejamo za več koristnikov (učencev, dijakov, …), izberemo, za katerega koristnika želimo

urejati prijave in odjave na obroke.

mojaMALICA nam omogoča pomikanje po tednih naprej in nazaj s puščicami, označenimi na spodnji sliki.

S puščicami v desnem zgornjem kotu se lahko pomikamo za cel mesec nazaj in naprej. S klikom na »Danes« se vrnemo na tekoči teden.

Obroke se koristi z dijaškimi izkaznicami na kuhinjskem pultu. Tako lahko spremljamo, ali so bili obroki prevzeti ali neprevzeti.

Obroke se prijavijo oz odjavijo do 23.59 ure za naslednji delovni dan. Dijaki zadnji delovni dan v tednu niso prijavljeni na kosilo oz. lunch-paket. Kdor želi prejeti kosilo ali lunch-paket, se mora prijaviti do 23.59 ure 2 dni prej. Če za določen dan ne moremo več urejati obrokov, so možnosti »Odjavi«, »Prijavi« in »Izberi meni« obarvane sivo.

V primeru, da obroke lahko odjavljamo ali prijavljamo, sta možnosti »Odjavi« oz. »Prijavi« obarvani modro, možnost »Izberi meni« pa je obarvana črno.

Ko kliknemo na »Odjavi«, se spremeni status na »Odjavljeno«, gumb »Odjavi« pa se spremeni v »Prijavi«, da lahko obrok po želji ponovno prijavimo.

Ravno tako, kot smo odjavili obrok, ga lahko prijavimo. S klikom na »Prijavi« se status spremeni na

»Prijavljeno«, gumb »Prijavi« pa se spremeni v »Odjavi« za morebitno naknadno odjavo. Gumb Izberi meni

se obarva črno.

S klikom na »Izberi meni« lahko zamenjamo trenutno izbrani meni z meniji, ki so na voljo. Na voljo je osnovni meni; za tiste, ki so prinesli potrdilo o medicinsko indiciranih diateh tudi dieta. Domski dijak lahko ob petkih namesto kosila izbere lunch paket, ki ga dobi v petek zjutraj pri zajtrku. Lunch paket lahko prejme tudi med tednom, če je odsoten od kosila ali/oz. večerje in ustrezno označi pri spremembi menija.

Možno je tudi odjaviti oz. prijaviti vse obroke za določen dan s klikom na »Odjavi dan« oz. »Prijavi dan«.

Če je eden od obrokov v dnevu odjavljen, ostali pa prijavljeni, potem ponudi samo »Prijavi dan« in lahko za hitro odjavo celotnega dneva najprej kliknemo prijavi (tisti obrok, ki je bil odjavljen postane prijavljen) in potem še »Odjavi dan«. Tak primer se lahko zgodi, če je že šola odjavila dijaka od malice, ker bo npr. športni dan, dijak iz dijaškega doma je pa zbolel in mu je potrebno odjaviti celoten dan. Če ima dijak subvencionirano malico in ostane zaradi bolezni v dijaškem domu ter malice ne prejme, mora odpovedati malico, da se mu malice ne zaračuna.

Ko starši odjavljajo dijaka od prehrane v dijaškem domu, je potrebno odjaviti celoten dan: zajtrk, malico, kosilo, večerjo in evidenčni obrok DD, s katerim poskrbimo, da do računovodstva pridejo pravi podatki o obračunavanju oskrbnine. Posamezni obroki se lahko odjavijo za bolj ažurno pripravo hrane, vendar v oskrbnini ne bodo odšteti.

Če dijak zboli po 23:59i zvečer in odjava ni več mogoča, lahko, samo v primeru, da vam pripada subvencija iz strani ministrstva, napišete mail na malica@sgv.si in vam lahko subvencioniramo dopoldansko malico.