Šolska knjižnica

URNIK V ŠOLSKEM LETU 2020/21

PONEDELJEK 8.15  –  12.30
TOREK 9.15  –  12.30
SREDA 8.15  –  13.15
ČETRTEK 9.15  –  13.15
PETEK 8.15  –  12.30

Elektronski naslov: knjiznica@sgv.si

Šolska knjižnica ŠGV izhaja iz nekdanje Semeniške knjižnice, ki je delovala v sklopu Malega semenišča v Vipavi.  Z ustanovitvijo ŠGV so pričeli tudi s preurejanjem knjižnice, ki naj bi v bodočnosti ustrezala zahtevam gimnazijskega izobraževanja.

Po skoraj četrt stoletja je na knjižnih policah šolske knjižnice še opazna nekdanja tradicija, saj je na njih precej več gradiva s področja krščanstva kot v običajnih šolskih knjižnicah.  Prav tako naša šolska knjižnica hrani izjemno dragocene  stare knjižne izdaje, ki jih je nekdanje Malo semenišče prejelo v dar. Nekatere izmed teh dragocenosti so v knjižnico prišle tudi v obliki zapuščin.  Tako pri nas hranimo originalni izvod Dalmatinove biblije, knjigo Systema naturae (izdajo iz leta1738) švedskega naravoslovca Karla Linneja in še nekatere druge.

Danes je v šolski knjižnici ŠGV preko dvajset tisoč knjižnih enot.  Trudimo se, da bi dijaki imeli na razpolago dovolj knjig, ki jih potrebujejo pri učenju in pripravi na pouk. Prav tako posodabljamo fond z gradivi za profesorje. Ko pa se bližajo počitnice in prosti dnevi, lahko ljubitelji branja na knjižničnih policah poiščejo kaj zase.

V sklopu šolske knjižnice deluje tudi učbeniški sklad, ki ga vsa leta od nastanka uspešno vzdržujemo in obnavljamo.  Dijaki lahko ob koncu pouka naročijo učbenike za naslednje šolsko leto. Izposojamo jih vsako leto v začetku meseca septembra.  Izposojnina za učbenike je oblikovana v skladu s Pravili o  delovanju in upravljanju učbeniškega sklada.